Uutiset

Kuhanen/Asikainen/Kanerva: Kun riita jatkuu loputtomiin

27.10.2020

Riitely taloyhtiössä on pahimmillaan kuluttavaa, kallista ja aikaa vievää. Eräässä tapauksessa asioita on puitu osakkaan ja hallituksen välillä jo yli 13 vuotta. Mitä tehdä, kun kina uhkaa pitkittyä?

Lue lisää…

Kiinteistöliitto & Isännöintiliitto: Taloyhtiöiden puheenjohtajilta 8+ kouluarvosanaksi isännöitsijöille

21.10.2020

Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat antoivat isännöitsijälleen kouluarvosanan 8+, selviää Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton teettämästä Isännöinnin laatu 2020 -tutkimuksesta. Hallituksilta isännöitsijät saivat arvosanaksi 8- ja osakkailta 7+ sekä toiminnantarkastajilta 6 ½. Tyytyväisimpiä isännöintiin ovat tutkimuksen mukaan isännöintiä lähimpää seuraavat. Miltei kaikkien toimijoiden antamat arvosanat paranivat hieman vuonna 2015 toteutetusta edellisestä kyselystä. Eniten paranivat osakkaiden antamat arvosanat.

Lue lisää Kiinteistöliiton sivuilta…

Lue lisää Isännöintiliiton sivuilta…

Isännöintiliitto: Tiukka laki sähköautojen latauspisteisiin - Isännöintiliitto huolissaan sen vaikutuksista korjauksiin

20.10.2010

Taloyhtiöt velvoitetaan lisäämään sähköautojen latausmahdollisuuksia. Ensi keväästä alkaen suuren korjaushankkeen yhteydessä on pakko asentaa latausvalmius, jos talossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa.

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla taloyhtiöt velvoitetaan varautumaan sähköautojen lisääntymiseen.

Lue lisää…

 

Isännöintiliitto: Taloyhtiöt tarvitsevat lisää siirtymäaikaa huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä

14.10.2020

Suomessa luovutaan paperisista asunto-osakekirjoista. Osakeluetteloiden ylläpito siirtyy taloyhtiöiltä ja isännöinniltä Maanmittauslaitokselle uuden huoneistotietojärjestelmän (osakehuoneistorekisteri) myötä. Hanketta on valmisteltu useamman vuoden ajan, mutta siinä on ollut viivästyksiä.Nyt hallitus on esittänyt, että taloyhtiöille annetaan vuoden verran lisää aikaa osakeluettelon siirtoon.

Lue lisää…

HSY: Tuo lehdet, ruohot ja muut haravointijätteet HSY:n sorttiasemille - muista erotella vieraslajikasvit

7.10.2020

Syksyn edetessä pihat ja puutarhat täyttyvät paitsi väriloistosta, myös haravointijätteestä. Pienet määrät puista tippuneita lehtiä, ruohoa, juurakoita ja kantoja voi laittaa kiinteistön omaan biojäteastiaan tai kompostoriin, mutta suuret määrät kuuluvat Sortti-asemille.

Lue lisää…

Sisäministeriö: Vastuu säännöllisestä nuohouksesta on kiinteistön omistajalla

2.10.2020

Vastuu tulisijan ja savuhormin säännöllisestä nuohouksesta on rakennuksen omistajalla ja haltijalla. Nuohousyrittäjä voi markkinoinnissaan ehdottaa nuohousaikaa, mutta palvelun tilaaminen edellyttää aina kuluttajan erillistä vahvistusta. Nuohoustyötä saa tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Lue lisää…

Isännöintiliitto: Korona huomioitava edelleen korjaushankkeissa

1.10.2020

Koronaepidemia vaikuttaa edelleen taloyhtiöiden arkeen. Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö laativat keväällä ohjeen taloyhtiöiden korjaushankkeisiin. Ohjeen voimassaoloa on jatkettu epidemian jatkuessa.

Lue lisää…

Kiinteistöliitto: Pienten yhtiöiden kannattaa jo siirtää osakeluettelo

24.9.2020

Miksi pienten taloyhtiöiden (joilla ei ole käytössä isännöintijärjestelmää) kannattaa siirtää osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään jo nyt? Miksi osakeluettelon siirtoa ei kannata jättää viime tippaan? Näihin kysymyksiin vastaa syyskuun blogissa Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen.

Lue lisää…

Fluxio Flow -johtamisjärjestelmän esittelyvideo

24.9.2020

Olemme kehittäneet erityisesti hallituksille tarkoitettua Fluxio Flow -johtamisjärjestelmää pari vuotta. Uusia ominaisuuksia on saatu toteutettua tasaisesti ja nyt olemme siinä vaiheessa, että kehtasimme tehdä demovideon. Demo näyttää tekstikuvailua konkreettisemmin mistä on kyse toimialan ensimmäisessä taloyhtiön johtamisjärjestelmässä.

Lue lisää…

 

Kuhanen/Asikainen/Kanerva: Osakkeenostajien valitsema rakennustyön tarkkailija on hyvä keino ehkäistä rakennusvirheitä

22.9.2020

Rakennustyön tarkkailijan tehtävä on varmistaa uudiskohteen osakkeenostajien etu rakennusprosessin aikana. Kun virheet ja aikataululliset ongelmat havaitaan jo rakentamisen aikana, uuteen kotiin voi asettua rauhallisin mielin. Miten rakennustyön tarkkailija valitaan, mitä hän tekee työmaalla ja miten palkkion maksu hoidetaan?

Lue lisää…

Isännöintiliitto: Näin myrskyyn varaudutaan taloyhtiöissä

Syysmyrskyt voivat aiheuttaa suurta ja kallista tuhoa. Oikeanlaisella varautumisella voi säästyä monelta harmilta. Taloyhtiöissä kannattaisikin varautua syyssäihin jo hyvissä ajoin.

Lue lisää…

Kiinteistöliitto: Korjausavustuksiin 100 miljoonaa torjumaan korjausrakentamisen pudotusta

12.9.2020

Suomen asuntokantaa on viime vuosina korjattu vuosittain yli kuudella miljardilla eurolla, mistä runsaat puolet ovat olleet asunto-osakeyhtiöihin tehtyjä, niiden omistajien rahoittamia korjauksia.

Koronakriisi on viivästyttänyt taloyhtiöiden korjaushankkeista päättämistä ja töiden aloittamistaHuomattavassa osassa Kiinteistöliiton kyselyyn vastanneita taloyhtiöitä tämän vuoden varsinainen yhtiökokous oli vielä pitämättä elokuun puolivälissä. Myös korjaushankkeista päättäviä yhtiökokouksia on lykätty 

Koronakriisi voi leikata tänä vuonna asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisesta peräti 300 – 400 miljoonaa euroa eli jopa 10 prosenttia. Koronakriisi tulee vähentämään korjausrakentamista myös pitkälle vuoteen 2021. 

Kiinteistöliitto esittää, että valtion vuoden 2021 talousarvioon varataan 100 miljoonaa euroa taloyhtiöiden korjausavustuksiin, millä saadaan aikaan noin miljardin euron korjauselvytys.

Lue lisää…

 

Kuhanen/Asikainen/Kanerva: Tietosuojavaltuutettu linjasi: Sähkölukkojen keräämät ovenavaustiedot ovat henkilötietoja – mikä merkitys päätöksellä on taloyhtiöille?

25.8.2020

Taloyhtiö vaihtoi vanhan avainlukituksen sähkölukkojärjestelmään. Pian tietosuojavaltuutetulle kiiri epäilys siitä, ettei uusi systeemi ja sen käyttöönottomenettely täytä tietosuojasääntelyn vaatimuksia. Valituksen vireillesaattajan mukaan asukkaita ei informoitu tarpeeksi järjestelmän yksityiskohdista eikä esimerkiksi vuokralaisia lähestytty sen käyttöönottoon liittyen mitenkään.

EU: tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2018, ja se on teettänyt ponnistuksia kaikilta henkilötietoja käsitteleviltä yrityksiltä ja yhteisöiltä – myös taloyhtiöiltä.

Lue lisää…

 

 

Fluxion laaja tilinpäätösvertailu hallitusten käyttöön

19.8.2020

Vuonna 2019 Fluxio lanseerasi Tilinpäätösvertailu-palvelun asiakkaanaan oleville taloyhtiöille. Tällaiselle ilmaiselle lisäpalvelulle oli selkeä tarve, jotta taloyhtiöiden hallitukset pystyvät vertaamaan muiden samantyyppisten taloyhtiöiden hoitokustannuksia oman yhtiönsä kustannuksiin. Vuonna 2020 otimme suunnitellusti ison kehitysaskeleen ja kehitimme palveluamme laajemmaksi ja paremmaksi.

Lue lisää...

Fluxio Isännöinti avasi toimiston Helsinkiin – Kallioon

4.8.2020

Fluxio Isännöinti perustettiin vuonna 2017 Otaniemeen. 3.8.2020 Fluxio otti merkittävän askeleen ja avasi ensimmäisen toimistonsa Helsinkiin, osoitteeseen Toinen linja 14.

Toivomme nykyisten ja tulevien asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kokevan kahden toimiston kokonaisuuden hyödylliseksi, entistäkin paremmin palvelevaksi ja fiksummaksi.

Lue lisää…