Isännöinti Helsinki

Helsinki on Suomen suurin kaupunki ja siellä on noin 6 800 taloyhtiötä (STAT 2019). Helsinki on jaettu kahdeksaan suurpiiriin, joista suurimmat ovat Eteläinen (kantakaupunki), Itäinen ja Läntinen. Suurpiirit on jaettu useisiin kaupunginosiin.

Helsinkiläiset taloyhtiöt pääsevät nauttimaan maan laajimmasta isännöintipalvelutarjonnasta, sillä Helsingissä toimii yli sata erilaista isännöintiyritystä. Osa isännöintiyrityksistä on alueellisia ja keskittyvät vain yhteen suurpiiriin, osa toimii koko Helsingin alueella. Isännöintiyritykset vaihtelevat myös kooltaan merkittävästi, sillä alalla toimii paljon yhden hengen yrityksiä ja toisaalta valtakunnallisia ketjuja.

Fluxio Isännöinti perustettiin 2017 Espoon Otaniemeen, Tapiolan naapuriin. Perustajat olivat vahvasti sitä mieltä, että isännöintialalle mahtuisi nykyaikainen yritys, joka keskittyisi erinomaiseen asiakaspalveluun ja kehittäisi toimialan parhaat digitaaliset järjestelmät ja toimintatavat. Tarkkaan suunniteltu ja punaisena lankana toimiva visio on kantanut hedelmää – Fluxion kasvu on ollut vahvaa ja kannattavaa alusta lähtien.

Fluxion asiakkaista enemmistö on ollut yrityksen perustamisesta lähtien Helsingissä ja siksi Fluxio avasi toimiston elokuussa 2020 myös Helsingin kantakaupunkiin, Kallioon. Kallion toimipiste mahdollistaa paremman palvelun myös niille asiakkaille, joille Espoon toimisto on tuntunut liian etäiseltä.

Isännöinnin kilpailuttaminen Helsingissä

Alla muutamia vinkkejä isännöintipalvelujen kilpailutukseen:

  • Isännöinnin perustehtävät on määritelty laeissa ja asetuksissa. Lisäksi Kiinteistömedia Oy:n julkaisema isännöintitehtäväluettelo määrittelee kattavasti isännöintialalla toimivien yritysten tehtävät. Taloyhtiön kannattaa viitata tarjouspyynnössään tehtäväluetteloon esimerkiksi seuraavasti: ”Pyydämme tarjousta taloyhtiöllemme Kiinteistömedian julkaiseman isännöintitehtäväluettelon suosituksen mukaisista isännöintipalveluista.”
  • Hinnoittelun osalta on tärkeää, että taloyhtiö saa mahdollisimman vertailukelpoisia tarjouksia. Kiinteän kuukausipalkkion lisäksi kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tarjoajan erillishintaluetteloon. Siinä saattaa olla merkittäviäkin säännöllisiä lisäkustannuksia kuukausipalkkion lisäksi, esimerkiksi hallinto-, järjestelmä- ja/tai kopiointikustannusten muodossa.
  • Toimintatavat ja palvelujen laatu ovat merkittäviä kilpailutuksen kannalta, mutta valitettavan vaikeasti vertailtavissa. Esimerkiksi isännöintiyrityksen digitaalisten järjestelmien toimivuus, käytettävyys ja laajuus vaikuttavat muun muassa hallituksen tarkoituksenmukaiseen sekä ajasta ja paikasta riippumattomaan taloyhtiönsä hallinnon hoitoon. Asiakaspalvelun organisointi puolestaan vaikuttaa osakkaiden ja asukkaiden saamaan palveluun sekä sen sujuvuuteen ja nopeuteen. 
  • Isännöintiyrityksen henkilöstöratkaisut vaikuttavat olennaisesti taloyhtiön palveluiden jatkuvuuteen. Isännöintisopimusten keskipituus on yli kymmenen vuotta, joten taloyhtiön hallituksen kannattaa harkita isännöinnin valintaa pitkälle aikavälille. Toivottavaa tietysti olisi, että sama isännöintitoimisto tarjoaisi laadukasta isännöintiä vielä vuosienkin päästä. 

 

On hyvä huomioida, että 

  • kilpailutus on helppoa ja hallitus selviää siitä muutamassa tunnissa. 
  • valitulla uudella isännöitsijällä on vastuu vaihdon onnistumisesta ja palvelun käynnistymisestä. 

 

Toivotamme hyviä kilpailutuksia!

Jos fiksumpi isännöinti kiinnostaa, pyytäkää tarjous myös Fluxio Isännöinniltä osoitteessa www.fluxioisannointi.fi tai ottakaa yhteyttä!