Isännöinti

Kun Fluxio perustettiin, haastattelimme kymmeniä taloyhtiöiden hallituksia. Kuulimme kaikilta tyypillisistä isännöintialan haasteista ja asetimme tavoitteeksi ratkaista ne kaikki.

Fluxiossa jokainen isännöinnin osa-alue on suunniteltu asiakaslähtöisesti uudella tavalla. Olemme läpinäkyvästi ja avoimesti toimiva isännöintitoimisto jonka toimintamalleilla ja johtamisjärjestelmällä saadaan laatua niin taloyhtiön arkeen kuin vaativien korjaushankkeiden läpiviemiseen..

Jos haluat siirtyä pois kankeista, vanhoista toimintatavoista ja pysyä ajantasalla 24/7, tervetuloa asiakkaaksi!

Palvelemme pääkaupunkiseudulla.

Vastuuisännöitsijällä kokonaisvastuu taloyhtiön asioista

Fluxion isännöitsijät ovat ammattitutkinnon suorittaneita ja kokeneita asiantuntijoita. He huolehtivat vastuuyhtiöidensä kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapidosta, hoitavat yhtiön päivittäistä hallintoa määräysten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä huolehtivat yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. 

Palveluisännöitsijät osakkaan ja asukkaan apuna

Isännöitsijäkoulutuksen saaneet palveluisännöitsijät auttavat osakkaita laadukkaasti ja nopeasti: 90% yhteydenotoista hoidettiin loppuun asti saman vuorokauden aikana (v. 2019). Laadunseuranta ja palvelutakuu auttavat meitä pitämään palvelulupauksemme ja maksamme hyvityksen, jos lupauksemme ei pidä. Lisäksi tarjoamme osakkaille ja asukkaille monipuolisen palvelusivuston.

Tekninen isännöitsijä on taloyhtiön tekninen asiantuntija

Tekninen isännöitsijä on taloyhtiön hallinnon apuna talon tekniikkaan ja korjauksiin liittyen. Tekninen isännöinti palvelee mm. erilaisten teknisten ongelmien selvityksissä ja kartoituksissa, rakennusteknisten palveluiden kilpailutuksessa, sekä osakasmuutostöiden valvonnassa. Tekninen isännöinti hoitaa erilaisten korjausten koordinoinnin ja etsii sopivat kumppanit. Tekniset isännöitsijät, isännöitsijät ja palveluisännöitsijät tekevät työtä tiiviissä yhteistyössä.

Täyden avoimuuden periaate

Avoimuus isännöinnissä lisää luottamusta ja parantaa tiedonkulkua. Toimimme täysin digitaalisesti, jotta voimme jakaa kaiken tiedon. Kaikki taloyhtiön asiakirjat, kirjanpito ja käynnissä olevien hankkeiden tiedot ovat hallituksen saatavilla ympäri vuorokauden yhteisen työpöydän kautta. Näin hallitusten jäsenillä on aina halutessaan pääsy vaikkapa kuitteihin, sopimuksiin, pöytäkirjoihin ja meneillään oleviin projekteihin.

Säästöjä taloyhtiöissä

Yksi isännöinnin tehtävistä on hoitaa taloyhtiön taloutta säästäväisesti. Meidän näkemyksemme mukaan vastuullamme on kilpailuttaa sopimuksia ja etsiä säästöjä aktiivisesti. Jotta näin oikeasti tapahtuisi, olemme kirjanneet tästä erityisehtoja sopimukseemme. Olemme erityisesti perehtyneet energiankustannuksien säästöön, koska taloyhtiön budjetista noin 40% kuuluu niihin.

Toimintamalleilla ja johtamisjärjestelmällä laatua toimintaan

Isännöitsijän työ on projektien johtamista. Olemme kehittäneet toimintamallin ja sen tueksi johtamisjärjestelmän, joka auttaa isännöitsijää hoitamaan tehtäväänsä luotettavasti, täsmällisesti ja asiakokonaisuudet halliten. Johtamisjärjestelmä on myös hallituksen valvontavastuun tukena taloyhtiön toiminnan valvonnassa.

Järjestelmällinen uusien asiakkaiden haltuunotto

Laadukas isännöinti alkaa asiakkuuden haltuunotosta. Meillä haltuunottoprosessi on vastuutettu erikseen nimetylle IAT-koulutetulle isännöitsijälle. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että taloyhtiön kaikki tiedot siirtyvät Fluxiolle edelliseltä isännöitsijältä ja materiaali siirretään kattavasti sähköiseen muotoon. Vasta, kun yli sadan kohdan tarkistuslistan jokainen kohta on hoidettu ja tarkistettu, kirjataan taloyhtiö todella vastaanotetuksi.