Maailmantalous myllerryksessä – Vaikutukset taloyhtiöiden talouteen

Maailmantalous on poikkeuksellisessa tilassa ilmastonmuutoksen, Covid-pandemian ja Venäjän-Ukrainan sodan aiheuttamien muutoksien vuoksi. Ilmastonmuutokseen liittyvät välttämättömät päätökset aiheuttavat lisäkustannuksia. Pandemian vuoksi hinnat olivat jo valmiiksi nousussa. Sodan vuoksi esimerkiksi öljyn ja joidenkin rakennusmateriaalin hinnat ovat nousseet erittäin nopeasti. Joistakin tuotteista, esimerkiksi rakentamisessa tarvittavasta harjateräksestä, on jo konkreettinen pula Suomessa ja se hidastaa rakennushankkeita ja nostaa niiden kustannuksia.

Nopeimmin taloyhtiöiden talouteen vaikuttaa erityisesti Helsingissä kaukolämmön nopeasti nousseet hinnat. Hinnannousun taustalla on panostus puhtaaseen kaukolämpöön ja irrottautuminen kivihiilen käytöstä. Helenin vuoden 2022 hinnat ovat syksyyn asti tiedossa ja nyt voidaan arvioida että tarvittava korotus talousarvioon on 10-20% vuoden 2021 toteumaan verrattuna. Ensi talven hintatasoja ei vielä tiedetä, mutta huoli on että hinnat jatkavat nousuaan. Fortumin hinnoissa Espoossa ei vastaavaa voimakasta nousua ole nyt tapahtunut.

Myös sähkön hinta on noussut. Monessa taloyhtiössä sähkönkulutus on sen verran pientä, että se ei olennaisesti vaikuta vastiketasoon, mutta toki joillakin taloyhtiöillä sähkökustannukset ovat merkittäviä ja siten myös hintojen nousu kirpaisee. Tämän hetken hintaennusteiden (sähköfutuurit) perusteella sähkön hinnan pitäisi palata tavanomaiselle vuosien 2019-2020 tasolle vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.

Keskeiset taloyhtiöpalvelut kuten huolto, isännöinti ja tilintarkastus seuraavat palkkakustannuksia ja vuodelle 2022 palkankorotukset olivat noin 2%. Seuraavalle vuodelle palkankorotukset tuskin ovat olennaisesti korkeampia, joten voimme olettaa näiden taloyhtiöpalvelujen hinnannousun olevan kohtuullisia.

Investoinneissa hinnankorotukset voivat olla huomattavia. Jo nyt on nähtävissä, että esimerkiksi maalämpöhankkeiden hinnat ovat nousseet viime vuodesta yli 10%. Osittain tämä johtuu nopeasti kasvaneesta kysynnästä ja osittain tuotantokustannusten noususta. Esimerkiksi polttoaineiden hinnalla on yllättävän suuri kustannusvaikutus maalämpöhankkeisiin, koska porien käyttövoimana on diesel. Hinnat tuskin kuitenkaan laskevat lähivuosina, joten emme suosittele hankkeiden lykkäämistä jos ne ovat taloudellisesti perusteltuja.

Rakentamishankkeissa urakoitsijoilla on vaikeuksia hinnoitella ja antaa sitovia tarjouksia, koska tavaran hintamuutokset ovat nopeita. Venäjä on ollut merkittävä toimittaja sekä puutavaran että teräksen osalta. Puutavaran hinnat ovat vaihdelleet kymmeniä prosentteja vuodessa ja teräksestä on jo pulaa. Lisäksi työmailla on ollut paljon ukrainalaisia ja venäläisiä työntekijöitä.

Kun katsoo kokonaisuutta, näyttää valitettavasti siltä, että todella monella taloyhtiöllä tulee olemaan nousupainetta vastikkeiden osalta joko tämän vuoden yhtiökokouksessa tai viimeistään ensi vuonna jos vuoden 2022 tulos jää tappiolliseksi. Taloyhtiön toimintakyvyn vuoksi kassaa ei kannata kuitenkaan päästää liian pieneksi, se aiheuttaa helposti lisää kustannuksia ylimääräisten yhtiökokousten, lainajärjestelyiden ja ylimääräisten korkojen ynnä muiden maksujen muodossa. Kiinteistöliiton suositus on että taloyhtiöillä olisi hyvä olla noin kolmen kuukauden vastikkeiden verran kerättyjä hoitovastikkeita säästössä.