Palovaroittimet taloyhtiöiden vastuulle: Tätä se tarkoittaa käytännössä

1.1.2024 astui voimaan miljoonia suomalaisia koskeva pelastuslain muutos, jonka myötä vastuu palovaroittimien hankinnasta ja huollosta siirtyy osakkaalta taloyhtiölle.

Muutos koskee vain paristokäyttöisiä palovaroittimia, sillä sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet kuuluvat jo nyt taloyhtiöiden vastuulle. Uuden lain käyttöönotossa on siirtymäaika, joka päättyy 1.1.2026, mutta muutokseen on tärkeää valmistautua ajoissa.

Tarve muutokselle pohjautuu paloturvallisuuteen: vuosina 2009–2018 asuinrakennusten tulipaloista keskimäärin 32 prosentissa ei asunnossa ollut palovaroitinta. Toimimattomia palovaroittimia oli 16 prosentissa asunnoista. Moni käytännön asia on kuitenkin vielä epäselvä niin vastuiden kuin käytännön järjestelyjen suhteen.

Kokosimme muistilistan, joka auttaa taloyhtiöiden hallituksia ja asukkaita valmistautumaan uuteen tilanteeseen.

 

Muistilista taloyhtiöille

Pienessä taloyhtiössä, jossa kaikki tuntevat toisensa, pattereiden vaihto voidaan määräajoin suorittaa esimerkiksi talkoiden yhteydessä asukkaiden ja hallituksen toimesta. Isommissa tämä ei ole kuitenkaan mahdollista.

Taloyhtiöiden hallitusten onkin nyt syytä vähintään:

 • Laadituttaa palovaroittimien määrän kartoitus kaikkiin taloyhtiöiden erilaisiin huoneistoihin ja määrittää niiden sijainnit asiantuntevalla taholla.
 • Ulkoistaa asennus ja huolto ulkopuoliselle taholle. Käytännön kannalta voi olla helpoin uusia kaikkien asuntojen palovaroittimet kerralla, jolloin tiedetään varmasti niin palovaroittimien kuin paristojen jäljellä oleva käyttöikä.
 • Kun ensimmäisten varoittimien patterit täytyy vaihtaa, kannattaa teettää kaikkien pattereiden vaihto.
 • Antaa asukkaille tarkka ohjeistus kaikkiin eri tilanteisiin liittyen.

 

Muistilista asukkaille
 • Asukkaan velvollisuudeksi jää viipymätön ilmoitus palovaroittimen toimimattomuudesta.
 • Jos taloyhtiö sallii, keskellä yötä pariston loppumista piippaavaan hälyttimeen voi vaihtaa pariston myös itse. Velvoitetta vaihtamiseen ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun taloyhtiö on ottanut varoittimet vastuulleen siirtymäaikana.
 • Asukkaiden on syytä aktiivisesti vaatia taloyhtiön hallitukselta kattava ohjeistus asiaan liittyen.

 

Mitä muutoksesta käytännössä seuraa taloyhtiöissä?
 • Muutos johtaa todennäköisesti laajemmin palovaroitinjärjestelmien päivittämiseen.
 • Taloyhtiöiden kannattaa valita yksi malli, mikä selkeyttää ohjeistusta ja patterinvaihtoa. Vanhojen varoittimien jättäminen olisi käytännössä hallinnollisesti liian kallista vähänkin isommissa taloyhtiöissä.
 • Muutos tulee lisäämään jonkin verran myös taloyhtiöiden huoltokuluja ja huoneistokäyntejä. Samalla muutos mahdollistaa pienellä lisäkustannuksella muutkin tarkistukset, kuten ilmanvaihdon, pattereiden ja ikkunoiden kunnon sekä huoneistojen lämpötilan.
 • Todennäköistä on, että kiinteistöhuoltoyhtiöt, isännöintitoimistot ja turvallisuusalan toimijat laativat taloyhtiöille erilaisia palvelupaketteja ja tuotteita.
 • Hallitusten vastuu palovaroittimista tulee rinnastumaan esimerkiksi lumenpudotukseen ja liukkauden estoon.