Taloyhtiöiden kustannuksiin kohdistuu voimakkaita nousupaineita

Taloyhtiöiden kustannuksiin kohdistuu nyt poikkeuksellisen voimakkaita nousupaineita. Venäjän sota Ukrainassa ja korkojen nousu vaikuttavat kaikkiin taloyhtiöihin. Jo nyt kustannukset ovat nousseet voimakkaasti kaukolämmön, sähkön sekä lainojen korkokustannusten osalta. Alla ajatuksia toimenpiteistä, joita taloyhtiöt voivat tehdä näiden osalta.

Lämmönkulutus

Lämmitysjärjestelmästä riippumatta lämmitystarpeen pienentäminen laskee kustannuksia.

  • Nopein tapa pudottaa kustannuksia on keskitetysti laskea kaikkien huoneistojen lämpötiloja. Yhden asteen pudotus laskee lämmityskustannuksia noin 5%.
  • Lämpötiloja voi laskea myös yksittäisissä asunnoissa, jos todetaan että niissä on syystä tai toisesta muita asuntoja korkeammat lämpötilat. Samoin voidaan toimia porraskäytävien ja autotallien osalta.
  • Makuuhuoneissa suositellaan matalampaa lämpötilaa – se sekä säästää lämmityskuluissa että parantaa unen laatua.
  • Asuntojen tuuletus tulee suorittaa nopeasti. Ikkunoiden jatkuva aukipito vie arvokasta lämpöä harakoille.
  • Lämpimän veden kulutus eli veden lämmitys muodostaa  noin kolmasosan taloyhtiön lämmityskustannuksista. Veden paine putkistoissa saattaa olla suosituksia korkeampi. Veden painetta laskemalla on saatu Fluxion asiakkailla aikaan noin 10 % vedenkulutuksen lasku. Sama 10 % lasku on saatu myös vaihtamalla vähemmän vettä kuluttavat suihkupäät taloyhtiön suihkuihin. Näiden muutosten vaikutus lämmityskustannuksiin on noin kolme prosenttia. 
Lämmitysjärjestelmät

Taloyhtiö voi harkita suurempiakin investointeja energiakustannusten vähentämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa muutoksia lämmitysjärjestelmään. Tavallisin muutos on siirtyminen kaukolämmöstä maalämpöön. Paljon investoidaan myös poistoilman lämmön talteenottojärjestelmiin. Nämä ovat noin vuoden mittaisia hankkeita eli nopeaa helpotusta näillä ei kustannushaasteisiin saada. Pitkällä aikavälillä säästöt saattavat olla merkittäviä, erityisesti jos kaukolämmön hinta jatkaa nousuaan ja sähkön hinta muuttuu taas kohtuulliseksi.

Sähkön hinta

Sähkön hinta on noussut viime kuukausina voimakkaasti. Taloyhtiöihin tämä nousu vaikuttaa sattumanvaraisesti riippuen siitä minkälainen sähkösopimus on tehty ja kuinka pitkällä sopimuskaudella. Pörssihintaan perustuvat sopimukset reagoivat nopeimmin hinnanmuutoksiin, pitkät 24 kk sopimukset taas hitaimmin. Näiden välissä on niin kutsutut perinteiset sähkösopimukset, joiden hintaa muutetaan kuukausittain tai kerran neljänneksessä. 

Halpoja sähkösopimuksia ei nyt ole saatavilla ja moni sähköyritys onkin lopettanut muiden kuin pörssihintaan perustuvien sopimusten myynnin. Jokainen taloyhtiö voi harkita itse minkälaiseen sopimukseen haluaa sitoutua. 

Tämän hetken sähkömarkkinaennusteissa oletetaan, että korkeat sähkön hinnat tulevat ensi vuonna laskemaan merkittävästi.

Sähkön kulutus
  • Jos taloyhtiöllä on pörssihintaan perustuva sopimus, nopeasti vaikuttava säästökeino on siirtää kulutusta mahdollisuuksien mukaan halvemmille tunneille eli käytännössä yöajaksi. Esimerkiksi sähköautot voitaisiin ajoittaa latautumaan yöllä.
  • Taloyhtiön saunojen käyttömääriä ja lämmityskertoja  kannattaa tarkistella . Esimerkiksi lenkkisaunojen käyttömäärät ovat usein vähäisiä ja jos vakiovuoroja on jonain päivänä vain yksi kannattaa sen peruuttamista tai siirtämistä harkita.
  • Kaikki taloyhtiön valaistus kannattaa siirtää ledeiksi, koska ne kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin vanhanaikaiset lamput.
  • Joskus huomataan, että taloyhtiö sulattaa portaita, ramppeja tai sadevesirännejä myös kesäisin, koska järjestelmässä ei ole vuodenaikakatkaisua. Nämä kannattaa tarkistaa.
  • Myös talotekniikkajärjestelmissä voi olla säätövirheitä ja muita vikoja, näitä kannattaa selvittää jos taloyhtiön kulutus on poikkeuksellisen suuri.
Pääomavastikelainat

Taloyhtiön lainat ovat useimmiten osakkaiden vastuulla olevia pääomavastikelainoja. Koronnousu ei pidemmällä aikavälillä vaikuta taloyhtiön hoitotalouteen, mutta lyhyellä aikavälillä tilanne on toinen. Jos taloyhtiön pääomavastikkeet on määritelty “nollakorkojen” mukaan, niin vastikkeita tullaan maksamaan vähemmän kuin mitkä lainanhoitokustannukset ovat. Jos taloyhtiöllä on suuria lainoja, tämän vaikutus voi olla kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.

Ratkaisuna tähän ongelmaan on käytännössä ylimääräinen yhtiökokous, jossa pääomavastikkeita korotetaan. Fluxio myös suosittelee, että jatkossa yhtiökokouksissa hallitus valtuutetaan muuttamaan pääomavastikkeita jos korot muuttuvat voimakkaasti. Näin ylimääräistä yhtiökokousta ei tarvitse aina järjestää.