Puhdasta sähköä taloyhtiöihin tuulivoimalla

Suomalainen tuulivoima kasvaa vauhdilla

Suomeen rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimakapasiteetti kasvoi 141 kappaleella tuulivoimalaa, eli 26 prosenttia vuodesta 2020. Uudet voimalat valmistuivat pääasiassa loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022 ja alkavat näin tuottaa puhdasta energiaa täydellä kapasiteetillaan vasta tänä vuonna. Tuulivoimaloiden lukumäärä vuoden 2021 lopussa oli yhteensä 962 kappaletta ja niistä 52 prosenttia oli kotimaisessa omistuksessa.

Vuonna 2021 tuulivoimatuotanto oli 11,7 prosenttia Suomen kaikesta sähköntuotannosta. Tuulivoimalla katettiin Suomen sähkönkulutuksesta kymmenisen prosenttia, ja määrän odotetaan kasvavan 25 prosenttiin 2025 mennessä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen arvion mukaan Suomella on tuulivoimapotentiaalia ainakin 30 TWh vuotuiseen tuulivoimatuotantoon vuonna 2030, jos tuulivoimarakentaminen etenee suunnitellusti.

 

GO-sertifikaatit ovat tapa tukea uusiutuvaa energiaa

Uusiutuvien energialähteiden merkitys energiantuotannon päästöjen vähentämisessä on merkittävä. Vaikka kasvu on kovaa, on uusiutuvan energian käyttöä laajennettava huomattavasti. Uusiutuvan sähköntuotannon on jatkettava kasvuaan lähes 12 % vuosittain vuosina 2021-2030, jotta se saavuttaisi tason jonka Maailman energiajärjestö IEA on Net Zero -skenaariossaan asettanut.

Uusiutuvat energialähteet, kuten vesi ja tuuli ovat ainakin toistaiseksi hintakilpailukyvyltään heikompia verrattuna fossiilisiin energiamuotoihin.

Uusiutuvia energialähteitä tuetaan epäsuorasti muun muassa verotuksellisesti ja investoinnillisesti. Näiden lisäksi puhtaan energian tuotantoa edistetään myymällä esimerkiksi erilaisia sertifikaatteja jotka kannustavat uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Voimalaitos voidaan sertifioida uusiutuvaa energiaa tuottavaksi laitokseksi jos se täyttää tietyt asetetut reunaehdot. Tällöin sille myönnetään tuotantoa vastaava määrä uusiutuvan sähkön alkuperätakuita eli Guarantee of Origin – GO-sertifikaatteja.

Halutessaan tukea uusiutuvaa sähköntuotantoa taloyhtiöt voivat tehdä sähköyhtiönsä kanssa sopimuksen uusiutuvasta, puhtaasta sähköstä tai vaihtoehtoisesti ostaa markkinoilta sertifikaatteja. Kun taloyhtiö ostaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, myyjä todistaa sähkön uusiutuvuuden lakkauttamalla myyntiä vastaava määrä alkuperätakuita.

Kestävä kehitys keskeinen arvo Fluxiossa

Kestävä kehitys on Fluxiossa keskeinen arvo ja siksi haluamme tukea uusiutuvaa energiatuotantoa ostamalla tuulisähkön alkuperätakuu-sertifikaatteja. Näin varmistamme, että hallinnoimamme taloyhtiöt käyttävät puhdasta sähköä. Käytännössä tämä menee niin että Fluxion sähkösalkkuun kuuluvat taloyhtiöt maksavat tavallisen pörssisähkön hinnan ja Fluxio maksaa perussähkön hinnan ja tuulisähkön hinnan erotuksen ostamalla GO-alkuperätakuu-sertifikaatteja Pohjois-Karjalan Sähköltä.

 

 
Lähteet: tuulivoimayhdistys.fi, www.iea.org, motiva.fi, pks.fi, energiavirasto.fi