Löydökset energiansäästöhankkeesta

Olemme juuri lopettelemassa Fluxion ja Fortumin yhteistä energiansäästöhanketta. Hanke käynnistyi Fluxion voitettua Fortumin järjestämän startup-kilpailun, jossa etsittiin energiansäästöön liittyviä innovaatioita. Fluxion voittaneessa ehdotuksessa idea oli valita kymmenen taloyhtiötä, joiden alkutilanne tutkitaan, kiinteistöjen kulutus mitataan hankkeen ajan ja taloissa toteutetaan erilaisia energiaa säästäviä kokeiluja.

Oppia olemme saaneet todella paljon. Jo alkutilanneanalyysi on kiinnostava ja sitä tehdessä huomattiin että aina ei ole helppoa määritellä miksi yhden taloyhtiön kulutus on korkeampi kuin vastaavanlaisen toisen taloyhtiön. Kaikki tekniikkakin voi olla identtistä, mutta esimerkiksi merkittäviin vedenkulutuksen vaihteluihin keskikokoisessa taloyhtiössä riittää yhden lapsiperheen muutto. Myös asuntojen keskilämpötiloissa on merkittäviä eroja, joissain taloyhtiöissä on vaan tapana olla korkeammat kotien lämpötilat.

Kaikkiin mukana oleviin taloyhtiöihin asennettiin olohuoneiden lämpötilaa mittaavat anturit. Alla on kuva yhden mukana olleen taloyhtiön lämpötiloista alkuvuoden ajalta. Kuten kuvasta voi katsoa, asuntokohtaiset lämpötilaerot ovat todella suuria, samassa taloyhtiössä on sekä yli 24-asteisia asuntoja että alle 19-asteisia koteja. Tämä onkin yksi hankkeen keskeisistä löydöksistä. Lämmityksen ohjaus on hyvin hankalaa, jos hajontaa asuntojen välillä on viisi astetta ja kukaan ei toisaalta tiedä ovatko asukkaat tyytyväisiä omaan kotilämpötilaansa vai eivät.

Selkein mitattava pudotus lämmityskustannuksissa saatiin taloyhtiössä, jonka autotallien ja rappukäytävien lämpötiloja alennettiin merkittävästi, huonelämpötiloista lämpötila pudotettiin noin 15-17 asteeseen. Taloyhtiön kokonaislämmityskustannuksia tämä toimenpide pudotti noin 2,5%. Tässä muutoksessa ei myöskään muuteta kotien lämpötiloja joka on aina hieman sensitiivinen asia.

Vedenkulutuksen seuranta oli toinen seurattava asia. Vesi ja sen lämmitys on merkittävä kustannuserä, joten sen kulutuksella on merkitystä. Hankkeessa pyrittiin vaikuttamaan vedenkulutukseen vähentävästi erilaisilla kokeiluilla kuten vedenpainetta alentamalla tai vedenkulutuksesta asukkaille tiedottamalla. Tämän hankkeen tiivistelmänä voisi todeta että paineenalennuksella saatiin todellisia 5-10 % säästöjä aikaiseksi, kun taas käyttäytymisen muutokset eivät huomattavasti näkyneet kulutuksessa eli niihin oli ainakin kokeilluilla menetelmillä vaikeampi vaikuttaa.

Kaiken kaikkiaan hanke oli onnistunut ja sekä Fortum että Fluxio oppivat paljon energiansäästötoimenpiteistä. Hankkeen lopuksi Fortum tarjoaa Smart Living -älykästä lämmityksen ohjausta mukana oleville taloyhtiöille. Hankkeessa asuntojen lämpötiloja seurattiin, mutta Smart Living -palvelun avulla lämmitystä ohjattaisiin asuntolämpötilojen avulla ja samalla kulutusta saataisiin laskettua.

Suurkiitokset erityisesti mukana olleille taloyhtiöille, jotka mahdollistivat tutkimuksen.