Energiakulujen säästöjä taloyhtiöihin yhdessä Fortumin kanssa

Fluxion taloyhtiöiden energiankulutuksen säästämiseen keskittyvä tutkimushanke yhdessä Fortumin kanssa on nyt päässyt hyvään alkuun. Mukana hankkeessa on kymmenen espoolaista taloyhtiötä. Hankkeen tavoitteena on tehdä kustannuksiltaan edullisia energiansäästökokeiluja ja mitata huolellisesti niiden vaikuttavuutta. Tämä hanke on tutkimusmielessä jatkumoa Fluxion ja Sitran yhteiseen Säästöjä Taloyhtiöissä -hankkeelle.

Syyskuussa tapahtui paljon:

-mukana oleviin taloyhtiöihin on asennettu asuntokohtainen huonelämpötilan mittaus, johon on käytetty Fortumin Smart Living -palvelua,
-asensimme taloyhtiöihin minuuttitarkkuuksisen vedenkulutuksen seurantapalvelun, jotta saamme tiedon taloyhtiöiden vedenkulutuksista ja niiden muutoksista ja
-teimme tilastollisen analyysin mukana olevien taloyhtiöiden energiankulutuksesta pitkältä aikaväliltä.

Huonekohtaisella lämpötilamittauksella saamme todellista ja tarkkaa tietoa asuntojen huonelämpötiloista. Tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella asuntojen lämpötiloissa on suuria eroja samankin taloyhtiön sisällä. Tämä vaikeuttaa lämmitysjärjestelmän ohjaamista, koska lämmitystä on pakko ohjata kylmimpien asuntojen mukaan. Tämän seurauksena lämpimimmissä asunnoissa saattaa olla jopa 25 astetta lämmintä talvipakkasilla.

Minuutin välein mittaavalla vedenkulutuspalvelulla on useita hyötyjä. Ensinnäkin sen avulla voidaan huomata olemassaolevat vuodot, joita yllättävän monissa taloyhtiöissä on. Toisekseen sen avulla huomataan uudet alkavat vuodot ennenkuin niistä syntyy suurempia vahinkoja tai kustannuksia. Ja kolmanneksi tarkan mittauksen avulla voidaan analysoida erilaisten vedenkulutusta vähentävien toimien tuloksellisuutta. Esimerkkinä tällaisesta toimenpiteestä on paineenalennus suositusten mukaiseksi, joka vähentää kulutusta parhaimmillaan niin että asukkaat eivät edes kiinnitä asiaan huomiota.

Tilastollisessa analyysissä hyödynsimme useamman vuoden lämmitys- ja sähkönkulutustietoja. Tietojen avulla voidaan laskea taloyhtiöiden kokonaisenergiankulutus eri ulkolämpötiloissa, eli niin sanottu ominaiskulutus. Samalla voidaan vertailla näitä lukuja muihin taloyhtiöihin ja arvioida talojen energiansäästöpotentiaali. Alla esimerkki tällaisesta analyysistä, jossa kuplan koko indikoi säästöpotentiaalia. Vasemmassa alakulmassamme on asiakkaanamme  oleva pieni “ekotalo”, ylimpänä taas isohko taloyhtiö, jossa on erittäin suuret energiakulut asuinneliötä kohden.
Nyt ollaan siis päästy hyvään alkuun, mutta varsinaisia tuloksia tullaan saamaan vasta lämmityskauden loppuvaiheilla. Osaamista aiheesta Fluxiolle toki on jo syntynyt aikaisempien tutkimushankkeiden myötä. Ota yhteyttä meihin jos artikkeli herätti kysymyksiä tai ajatuksia. https://fluxioisannointi.fi/ota-yhteytta/